รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชนินทร ภูชัยแสง (โอม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 20
อีเมล์ : someohm@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/chanintorn.ohmcnt/
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Khon Kaen University
ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ต.ค. 2563,22:03 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.38.12


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล