ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
นักเรียนทุกระดับชั้น เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ชุดนักเรียน
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 เทศกาลสร้างความสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูประจำชั้นของนักเรียนทุกระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
03 พ.ย. 60 พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
นักเรียนระดับชั้น ป...  ร่วมพิธีมิสซา ในเวลา 07.45 น.
03 พ.ย. 60 รับผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียนรับผลการเรียนที่คุณครูประจำชั้น
06 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
07 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
08 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
09 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
09 พ.ย. 60 กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดฟังธรรมฯป.2
15 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
16 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
17 พ.ย. 60 นักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
17 พ.ย. 60 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมฯ ป.1