ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (ครู D.A.R.E.)

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
ร่วมกับสถานนีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (ครู D.A.R.E.) 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา นโยบายรัฐบาล
ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2560,15:26   อ่าน 1655 ครั้ง