เด็กดีศรีเซนต์ยอ
ช่วยทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ช่วยทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทุกวันศุกร์ นักเรียนอาสามาช่วยกันทำความสะอาด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เรียนทั้งอาทิตย์
เพื่อให้สะอาด และพร้อมที่จะเรียนในสัปดาห์ต่อไป 


โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 17 ครั้ง