คุณครูของหนู โรงเรียนของเรา
ผู้ตรวจราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ ท่านพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน แบบ CODING ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 1631 ครั้ง