คุณครูของหนู โรงเรียนของเรา
ร่วมอวยพรและรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมอวยพรและรับพรจาก นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 1213 ครั้ง