คนเก่งของเรา
รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชะเลิศอันดับที่ 1

1.1 เด็กหญิงกุลปรียา            กุคำอู  

1.2 เด็กชายก่อเกียรติ           ภูครองหิน 

1.3 เด็กหญิงสุพิชา               จิตจักร

1.4 นางวิไล                       พุทธนาวงศ์

1.5 นางสาวธารทิพย์            นันทบุญ

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

2. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 7

2.1 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา          เห็มวิพัฒน์

2.2 นางณัฐาศิริ                   ภูตาโก


 

3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ลำดับที่ 13

3.1 เด็กหญิงวชิรญาณ์           สุโพธิ์  

3.2 นางปาจรีย์                   คลังบุญครอง

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

      4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech ป.1-ป.3

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   ลำดับที่  5

4.1 เด็กชายไวทิน                ถาวรโภคทรัพย์

4.2 Miss.Sharmaine           Fuego

 

     5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   ลำดับที่ 24

          5.1 เด็กหญิงมิ่งขวัญ             จองหนาน

          5.2 Mr.July Ethanol           L. Martinกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

     6. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน   ลำดับที่ 39

6.1 เด็กชายพิชิตชัย              แก้วโยธา

6.2 เด็กหญิงพีรณัฐ              มงคล  

6.3 นายนัฐพงษ์                  ภูละอินทร์

6.4 นายรัชภูมิ                    ใจเพชร

         

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

     7. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง   ลำดับที่ 51

7.1 เด็กหญิงณัฐนรี               ปรางทอง

7.2 เด็กชายธนวัฒน์             ศรีสำราญ

7.3 นายเทพบัญชา               กำเนิดขอนแก่น

7.4 นายจิรวัฒน์                  พุทธนาวงศ์


โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 1947 ครั้ง