ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่นชม! โรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์จัดการเรียนการสอนคุณภาพ หลังผ่อนคลายโควิด (อ่าน 584) 22 มิ.ย. 65
โปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1925) 06 ก.พ. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2312) 06 ก.พ. 65
ประกาศ : เรื่องการสอบคัดห้องเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1968) 06 ก.พ. 65
ประกาศ : เรื่องการรับแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอาหารเสริม(นม) (อ่าน 1599) 06 ก.พ. 65