คุณครูของหนู โรงเรียนของเรา
มอบขวัญและกำลังให้กับนักเรียนที่ได้รับเชื้อโควิด-19 (อ่าน 809) 17 ก.พ. 65
ร่วมอวยพรและรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ (อ่าน 1213) 13 ม.ค. 64
ผู้ตรวจราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 1632) 13 ก.พ. 63
โครงการจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 1501) 13 ก.พ. 63
ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE KALASIN CHAMPIONSHIP 2019 (อ่าน 1797) 27 ก.ย. 62
มอบขวัญและกำลังใจให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ตามอายุงาน (อ่าน 1838) 18 ก.ค. 62
โครงการตำรวจแดร์ (D.A.R.E)